• Uitgever

Deze website wordt uitgegeven door de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel – SIRET-nr.: 324 643 683 00034 – en ontwikkeld door Frank & Bold – VAT: BE 0557 961 915.

Deze website wordt door de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel (59000 Rijsel) gehost via de onderneming WP Engine, Inc 504 Lavaca Street Suite 1000 Austin TX 78701, United States, VAT: EU826477696.

 • WP Engine: hosting provider
 • Amazon Web Services, Inc: data hosting & backups
 • Google LCC : data hosting (data center: Google – europe-west1-c, St. Ghislain, Belgium)
 • Cloudflare: Content distribution, security and DNS services
 • Let’s Encrypt: SSL certificate provider
 • Frank & Bold: website operator – access to the website dashboard

 

 • Toepasselijke wetgeving

De inhoud van deze website valt onder de Franse wetgeving.

 • Inhoud van de website

De Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel kan niet garanderen dat de informatie op deze website juist, nauwkeurig, up-to-date of volledig is. Bijgevolg draagt ze geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden, onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot de beschikbare informatie.

 • Intellectuele eigendom

Deze website en alle elementen waaruit deze is opgebouwd (teksten, foto’s, video’s, merken …) vormen een product van de menselijke geest in de zin van de artikelen 112-2 en volgende van de Wet op de Intellectuele Eigendom die als dusdanig onderworpen is aan de Franse en internationale wetgeving op de Literaire en Artistieke Eigendom. Het kopiëren van webpagina’s op welke drager dan ook (met inbegrip van harde schijf) is enkel toegestaan voor privégebruik. Bijgevolg is elke weergave of reproductie (zelfs gedeeltelijk) van deze website of elementen ervan, voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de CCFBL verboden en kan dit een daad van namaak vormen die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de namaker met zich meebrengt. De rechten op reclamefilms en op de daarin opgenomen muziekwerken zijn voorbehouden aan de eigenaar van de opname van het desbetreffende werk.

 • Fotocredits

 

 • https://unsplash.com/photos/j8Eg6Rd3osA – Diane Picchiottino
 • https://studiodecorte.be/ – Photo de Patricia De Backer
 • https://unsplash.com/@blocks
 • https://www.jeroenwillems.be/ – Photo Linum Group
 • https://pixabay.com/fr/photos/lille-architecture-nord-2822776/
 • https://fr.freepik.com/photos-gratuite/hommes-affaires-se-serrent-main-lors-reunion_1202210.htm – Image de snowing sur Freepik

 

 • Commentaar en delen

Alle internetgebruikers kunnen de artikelen lezen en eventueel delen.

 • Hyperlinks

De hyperlinks die in het kader van deze website naar andere bronnen op het internet worden gelegd, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de CCFBL. Dit geldt zowel voor hun inhoud of de linken die ze bevatten, als voor hun exploitatievoorwaarden (zoals het beheer van de persoonsgegevens …). De mogelijkheid om eenvoudige hyperlinks naar de site te leggen is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de organisatie. Elke diepe hyperlink of het gebruik van de “framing”-techniek (weergave van een pagina in een frame binnen een andere site) is verboden.

 • Vrijstelling van technische aansprakelijkheid

Deze website stelt alles in het werk om te allen tijde toegankelijk te zijn, maar is niet verantwoordelijk voor toegangs- of verbindingsproblemen ongeacht de oorzaken. Zo behouden wij ons het recht voor om elke wijziging door te voeren die wij nodig achten, zonder voorafgaande verwittiging en zelfs indien de toegang tot de website hierdoor onderbroken wordt. Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade, waaronder ontoegankelijkheid van de website, verlies van data, beschadigingen, vernietigingen of virussen die uw computerapparatuur kunnen aantasten en/of de aanwezigheid van virussen op onze website. U erkent dat u hebt nagekeken dat de gebruikte informaticaconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt.

 • Privacy policy

De CCFBL verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens te verwerken met inachtneming van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wetgeving van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens met name de gewijzigde wet “Informatica en vrijheden” nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens die in werking is getreden op 25 mei 2018.

Raadpleeg de privacy policy van de CCFBL hier

 

 • Cookiebeleid

Tijdens het browsen worden niet-persoonlijke gegevens via een systeem van cookies verzameld, dit voor statistische doeleinden. Deze bestanden, die op uw computer worden opgeslagen, zorgen ervoor dat de CCFBL informatie over uw surfgedrag kan registreren (bezochte pagina’s, datum en uur van bezoek, geografische zone …). Met deze cookies kunnen we u in geen geval identificeren, ze helpen ons enkel om u makkelijker toegang te geven tot de voorgestelde diensten en om deze website te verbeteren. U kan de registratie van cookies weigeren door uw browser te configureren volgens de modaliteiten beschreven op de website van de Commission Nationale Informatique et Libertés www.cnil.fr.

De cookies op de website van de CCFBL dienen om het gebruik van en om zo uw surfervaring continu te verbeteren. U dient de cookies te aanvaarden om alle functionaliteiten van onze website te kunnen gebruiken. Indien u deze weigert, heeft dit namelijk een invloed op de kwaliteit van de toegang tot al onze diensten.

In onderstaande lijst vindt u hoe u de cookies in verschillende browsers kan weergeven. Indien u een andere browser gebruikt, raadpleeg dan de cookie-informatie eigen aan deze browser. Indien u een smartphone gebruikt, raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

 • Firefox
 • Chrome
 • Internet Explorer 8-10

 

 • Gebruikte cookies

  • Sociale netwerksites

Met de deelknoppen van de sociale media kan u informatie op deze netwerken delen. Deze knoppen zijn gekoppeld aan Facebook en Linkedin om de door deze netwerken aangeboden verbindingen mogelijk te maken zodat u bepaalde functies zoals de knop “vind ik leuk” rechtstreeks vanaf onze website kan gebruiken. Het bereik van de verzameling, verwerking of het bijkomend gebruik van gegevens door deze partijen via Facebook & LinkedIn en hun doeleinden worden bepaald in het gegevensbeschermingsbeleid op de website van de Facebook- en LinkedIn

U vindt er ook informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacyinstellingen te wijzigen.

  • Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om na te gaan hoe internetgebruikers onze website vinden en gebruiken, bijvoorbeeld welke browsers ze gebruiken om onze website te bezoeken, in welk land de bezoekers zich bevinden of ook of het gebruikte toestel een mobiel toestel is of een PC.

  • Andere

Gezien de werking van het internet en de websites beschikken we niet altijd over de informatie over cookies die een derde op onze website heeft geïnstalleerd. Dit is vooral van toepassing wanneer onze webpagina geïntegreerde elementen bevat, zoals teksten, documenten, beelden of korte filmpjes die opgeslagen zijn op een site van derden maar die via onze website worden verspreid.

Indien u op onze site een cookie van dat type opmerkt dat niet in bovenstaande lijst staat, contacteer dan onmiddellijk de site van derden in kwestie voor meer informatie over de geïnstalleerde cookies, hun doeleinde en hun duurtijd.

 • Contact

Huidige verklaring kan regelmatig gewijzigd worden in functie van wijzigingen van onze website of van de cookie-reglementeringen. Wij hebben het recht de inhoud van deze verklaring en de vermelde cookies te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de laatste versie.

 

Update : 28/02/2023