MoneyOak, gevestigd in Brussel en in Parijs, is gespecialiseerd in fiscale stimulansen voor innovatie en is leider in IP-BOX-kwesties. We hebben een team met verschillende profielen, financieel, juridisch, wetenschappelijk met doctoraat. Ons doel is om elk aspect van de dossiers in handen te kunnen nemen en zo tijd te besparen. Wij zijn aanwezig in vier Europese landen (Frankrijk, België, Spanje en Polen) en kunnen vandaag rekenen op meer dan 250 klanten in bijna alle sectoren. Innovatie is namelijk een onderwerp dat iedereen aanbelangt.

U zegt dat u gespecialiseerd bent in het financieren van innovatie, welke middelen gebruikt u?

Als u beschikt over een patent of een computerprogramma (waarvan u het intellectuele eigendom bezit) dat door het auteursrecht is beschermd, dan komt u in aanmerking voor de IP Box – een zeer interessante fiscale maatregel. De belastingvermindering voor patent-inkomsten “Patent Box” is in 2016 in België en in 2019 in Frankrijk namelijk vervangen door de “IP Box”. Een van de belangrijkste wijzigingen in deze maatregel is de integratie van innovatieve computerprogramma’s die door het auteursrecht worden beschermd.

Ik wil graag een verschil tussen België en Frankrijk vermelden:

  • In Frankrijk hebben we het over het Crédit Impôt Recherche (CIR), een maatregel waarmee een onderneming kan profiteren van een belastingkrediet evenredig isaan haar activiteiten op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling. Een onderneming kan tot 30% van haar O&O-investeringen recupereren.
  • In België spreken we over de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, een maatregel die een vennootschap in staat stelt te genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van bedrijfsvoorheffing. Dit is interessant omdat een onderneming kan profiteren van een vrijstelling tot 80% voor werknemers die werken aan innovatieve of O&O-projecten. Ter herinnering: deze bedrijfsvoorheffing is een vorm van personenbelasting, die door de werkgever aan de bron wordt ingehouden en aan de belastingdienst wordt doorgestort.

Kunt u ons meer vertellen over de IP-Box?

De IP Box genereert een preferentieel belastingtarief toe op inkomsten met betrekking tot bepaalde immateriële activa. Dit voorkeurtarief bedraagt 10% (in Frankrijk) op de netto-inkomsten die kunnen worden toegerekend aan in aanmerking komende intellectuele rechten zoals patenten, auteursrechtelijk beschermde software, kwekerscertificaten… In België gaat het om dezelfde activa, maar het systeem is enigszins anders. In plaats van een verlaagd tarief is het de belastbare grondslag die kan worden verlaagd. Uiteindelijk is het effect hetzelfde, uw vennootschapsbelasting wordt sterk verlaagd.

Om welke bedrijven gaat het?

Vandaag vertrouwen meer dan 250 klanten op ons uit uiteenlopende sectoren als IT, banken en verzekeringen, biotech, fintech, voeding, ziekenhuizen, farmaceutica of luchtvaart. Innovatie gaat niet alleen over mensen in witte jassen in een laboratorium. Alle sectoren innoveren vanaf zij hun producten of processen verbeteren en naar nieuwe oplossingen zoeken.

Wat zijn de te ondernemen stappen om van een verlaagd belastingtarief te profiteren?

Wij kunnen de criteria om in aanmerking te komen min of meer informeel doornemen tijdens een eerste gesprek van ongeveer twintig minuten. Vervolgens identificeren wij, wanneer de geschiktheid is bevestigd, meer in detail de potentiële besparingen die kunnen worden gekoppeld aan het intellectuele eigendom. We weten dat de tool vandaag de dag nog niet zo bekend is, dus hebben we onze eigen methodologie ontwikkeld waarmee elk bedrijf snel kan zien welke besparingen er mogelijk zijn… zelfs nog voordat het zich verbindt aan een samenwerking met MoneyOak.

Enig advies voor onze leden die van deze instrumenten zouden willen profiteren?

Ook al is het voor sommige aanvragen niet vereist onmiddellijk een ondersteunend dossier te hebben, toch raden wij u sterk aan dit op te stellen zodra de verschillende stimulansen worden toegepast. Het is namelijk zeer ingewikkeld om de informatie te verzamelen die gevraagd wordt tijdens een audit die verscheidene jaren na de eigenlijke activiteiten plaatsvindt. Ik raad bedrijven die zich afvragen of ze in aanmerking komen oprecht aan contact met ons op te nemen en een eerste gesprek met onze teams te hebben… Wij werken uitsluitend op basis van “no cure, no pay” en nemen het hele dossier voor onze rekening, zodat onze cliënten zich op hun kernactiviteiten kunnen concentreren.

Colin Barvaux

Country Manager MoneyOak France

Avenue Louise 523
1050 Bruxelles

Tel: +32 497 42 93 90 E-mailadres: cbarvaux@moneyoak.com

Bent u lid en wilt u in de kijker staan?

Elke maand plaatsen we een van onze leden in de kijker door middel van een interview dat op onze website en in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd.

Contact