Wat bevalt u het meest aan uw beroep in de M&A branche ?

Nadat ik 8 jaar lang heb gewerkt als investeerder in de Belgische financiële holding Cobepa, met belangen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven, koos ik voor het beroep van bemiddelaar in fusies en overnames, en dat doe ik ondertussen al 35 jaar.
Wat mij het meest bevalt ?

  • Luisteren naar het soms frappante traject van ondernemers en ze in alle discretie begeleiden bij hun zorg omtrent bedrijfsopvolging en het voortbestaan van het bedrijf, is fascinerend en leerrijk.
  • Private equity bedrijven bijstaan bij het zoeken naar aantrekkelijke niches en een bevoorrecht contact bekomen via mijn netwerk biedt mij veel voldoening.
  • Jonge gemotiveerde ondernemers ondersteunen zodat ze een gepaste opportuniteit vinden stemt mij ook heel gelukkig.

Hoe koppelt u de verantwoordelijkheden van Voorzitter van CCFBL met die van bedrijfsleider van Tramanco ?

De belangrijkste verantwoordelijkheid van een Voorzitter van een Kamer, in mijn ogen, is haar continuïteit te verzekeren.
Om dit te bereiken, moet men de leden enthousiast maken en ervoor zorgen dat ze loyaal blijven, hen een efficiënte dienst en een interessant evenementenprogramma aanbieden.
Wat betreft CCFBL kan ik rekenen op de steun van een geweldig team en dito raad van bestuur.
Mijn job bij Tramanco is gebaseerd op empathie, luisterbereidheid, creativiteit en networking.
De gepaste oplossing zoeken en tegelijkertijd jaloezie of frustratie vermijden onder de betrokken partijen is het essentiële doel van een goede adviseur.
Ik streef ernaar deze waarden te verzoenen zowel bij Tramanco als in het kader van CCFBL.

Met welke grote uitdaging werd u geconfronteerd in uw carrière en hoe heeft dit invloed gehad op wat u dagelijks drijft ?

Ik stam af van een familie van industriëlen (mijn vader produceerde naaigarens) en ondernemerschap heeft mij altijd getriggerd.
Meermaals werd ik aangetrokken door een dossier van een bedrijf dat ik graag zelf wou overnemen.
Door de jaren heen zijn er diverse managers geweest die met mij contact opnamen om onafhankelijke bestuurder te worden binnen de raad van bestuur van hun onderneming.
Ik weerstond aan de verleiding van deze uitdagingen omdat ze niet stroken met de deontologie van het beroep van M&A waar het primordiaal is mogelijke belangenconflicten uit te sluiten.
Mijn dagelijkse leidraad? Mijn contacten helpen goede beslissingen te nemen, zolang ze evenwel bereid zijn te luisteren, want soms moet ik pleiten tegen ego’s en stugge karaktertrekken 😉

Wie weet kan ik mezelf op dat vlak nuttig maken eens ik op pensioen ben, het zou mij boeien om mijn brede relationele netwerk te delen en dankzij mijn ervaring een meerwaarde te mogen bieden.