Op 23 november 2023 heeft het Hof van Cassatie twee uitspraken geveld met betrekking tot de dubbele belasting op Franse dividenden. Deze arresten beslechten een procedurele discussie in het voordeel van de belastingplichtige over de teruggaafmogelijkheden voor Belgische belastingplichtigen van de te veel betaalde roerende voorheffing op dividenden van Franse oorsprong onder het Belgisch-Franse dubbelbelastingverdrag van 1964.

Bron en informatie: hier.