Wat zijn de missies van Interfiscal?

 • Fiscaal vertegenwoordiger en fiscaal mandataris in Frankrijk en in België.
 • Intrastat aangiftes in België/ DEB (déclaration d’échanges de biens) in Frankrijk.
 • Alle verplichtingen en formaliteiten in het kader van de wet Macron bij detachering naar Frankrijk.
 • Loonadministratie in Frankrijk.
 • Detachering van werknemers in Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

Wat is de voorafgaande aangifte van detachering?

De voorafgaande aangifte van detachering heeft als doel bepaalde arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers te doen respecteren: minimumloon, wettelijke rusttijden, gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, recht op een minimum aantal verlofdagen, …

Onder andere volgende gegevens moeten worden verstrekt:

• Bedrijfsgegevens ;
• Gegevens van de directeur ;
• Gegevens van de eventuele werknemers;
• Gegevens van de contactpersoon in het land van detachering ;
• Gegevens van de klant ;
• Adres van de werkplaats ;
• Aard en duur van de activiteiten.

Bovendien zijn de werkgever en de sociaal mandataris gedurende de volledige duur van de detachering verplicht om de volgende documenten bij te houden:

 • de arbeidscontracten en/of aanverwante documenten
 • het bewijs van de duur van de arbeidstijd
 • de loonstroken
 • het betalingsbewijs van de lonen

Wat riskeren de bedrijven als deze stappen niet worden gerespecteerd?

Bij niet-naleving van deze regelgeving, riskeert de onderneming in Frankrijk een boete van 4.000 € bij afwezigheid van een mandataris en een boete van 4.000 € per gedetacheerde loontrekkende die niet in regel is.
In België worden de bedragen van de boetes geval per geval bepaald. In Nederland en Duitsland zijn er nog geen tarieven gekend.

De mandataris moet in het bezit zijn van een SIREN-nummer in Frankrijk en fysiek aanwezig zijn op Franse bodem. Het SIREN-nummer is verplicht wanneer de onderneming BTW verschuldigd is of in een lidstaat van de Europese Unie aan bepaalde aangifteverplichtingen moet voldoen.

De invoering van deze wetgeving op 1 april 2015 (1 juli 2016 voor de transporteurs) verliep moeizaam. Het computersysteem was niet in staat de grote stroom van aangiftes te verwerken in de beginperiode van deze wetgeving. Vandaag werkt het systeem correct.
De aangifte moet gedaan worden vóór het begin van de arbeid en moet vernieuwd worden in geval van wijzigingen.

Er is echter een uitzondering voor chauffeurs die goederen vervoeren: voor hen is de aangifte 6 maanden geldig.

Wat betekent het om sociaal / fiscaal vertegenwoordiger te zijn?

De vertegenwoordiger heeft volgende verplichtingen:

 • Contacten onderhouden met de arbeidsinspectie en de douane (sociaal) / de BTW- en belastingdiensten (fiscaal)
 • De nodige informatie ter beschikking houden en communiceren in het Frans met deze diensten
 • Meertalig personeel hebben (verplicht gebruik van het Frans in Frankrijk; de klanten contacteren ons in het Nederlands, Engels, enz.)
 • Antwoorden op alle vragen en controles (per telefoon, e-mail, brief of fysieke controle op het adres van de vertegenwoordiger in Frankrijk)

Hebben deze verplichtingen geleid tot een daling van het aantal Belgische werven in Frankrijk?

Volgens Jean-Marie Ghesquière, zaakvoerder van Interfiscal, is het aantal Belgische werven in Frankrijk gedaald bij het begin van de invoering van deze voorafgaande aangifte van detachering. Door de tijdrovende stappen en de Franse wetgeving die als te complex en omslachtig werd beschouwd, hebben een aantal bedrijven de Franse markt de rug toegekeerd.
De bedrijven komen echter meer en meer terug. Dit kan verklaard worden door het feit dat het systeem ondertussen geperfectioneerd is en dat het aan de werknemers optimale arbeidsomstandigheden garandeert. De oneerlijke concurrentie van bepaalde oostelijke landen op vlak van lonen is praktisch verdwenen dankzij deze regels.

Hoe zit het met de detachering van werknemers naar Nederland?

Op 1 maart 2020 is de regelgeving ook van kracht gegaan in Nederland. Net zoals in andere landen zal het een tijdje duren vooraleer het systeem vlot werkt. Op dit ogenblik is nog geen enkele boete gegeven omdat de overgangsperiode enkele technische problemen met zich meebrengt. Maar de eerste financiële sancties bij niet-naleving van de wet worden in een zeer nabije toekomst verwacht. Binnenkort is er geen ruimte meer voor fouten.
Belangrijk ook om te weten dat in tegenstelling tot in Frankrijk, in Nederland ook de zelfstandigen deze regels moeten volgen.

In België zijn alle organisatie van de bouw- en transportsector verwittigd en maken ze zich in orde maar Frankrijk blijft slecht geïnformeerd over dit onderwerp en dan vooral wat betreft Duitsland en Nederland. Weinige bedrijven hebben reeds alle nodige maatregelen genomen.

Jean-Marie Ghesquière

Oprichter

Douanestraat 32,
8930 Menen,
Belgique

Tel: +32 56 40 29 01 E-mailadres: info@interfiscal.be

Bent u lid en wilt u in de kijker staan?

Elke maand plaatsen we een van onze leden in de kijker door middel van een interview dat op onze website en in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd.

Contact