Waarvoor kunnen bedrijven bij RMB terecht ?

Sinds meer dan 40 jaar begeleidt RMB bedrijven uit de hele wereld op het vlak van fiscale vertegenwoordiging in alle landen van de Europese Unie. Wij schrijven onze klanten in bij de BTW diensten in de landen waar ze commerciële verrichtingen uitvoeren en zorgen ervoor dat al hun fiscale verplichtingen stipt worden ingevuld. Het betreft niet alleen de Btw-aangiften, maar ook de Intrastat-aangiften of andere indirecte taksen.

We richten ons hiermee tot bedrijven die een commerciële activiteit uitoefenen in een land van de Europese Unie, maar niet verplicht zijn om er een vaste inrichting te hebben.

We hebben onze activiteiten ook uitgebreid naar andere zaken die met fiscale vertegenwoordiging te maken hebben. In het bijzonder de vertegenwoordiging van gedetacheerde werknemers in Frankrijk, assistentie bij producten die onderworpen zijn aan accijnzen of inklaringen bij organismen als Eco-Emballage, taksen op batterijen of elektrische producten.

We zijn gevestigd in Neuville-en-Ferrain en stellen 25 personen te werk.

Jullie hebben recentelijk Alternative TVA overgenomen en beginnen hiermee aan een nieuw Frans-Belgisch hoofdstuk. Hoe is deze overname tot stand gekomen en wat verandert er voor RM Boulanger en haar klanten ?

Ons bedrijf bevindt zich in Frankrijk, maar we hebben altijd sterke banden met België gehad. Een groot deel van onze medewerkers is Belgisch en een vestiging in België leek ons dan ook een logisch en evident verlengstuk.
Alternative TVA is een bedrijf dat bekend staat om haar knowhow en professionalisme. Het heeft daarenboven de nodige accreditaties als fiscaal vertegenwoordiger voor bedrijven gevestigd buiten de Europese Unie. België wordt bij buitenlandse bedrijven ten zeerste geapprecieerd als importland en we willen deze firma’s met onze eigen mensen kunnen begeleiden.

De detachering van werknemers blijft een heikel punt voor kleinere bedrijven. Wat zijn uw aanbevelingen ?

De detachering van werknemers naar Frankrijk is niet eenvoudig voor buitenlandse bedrijven. Vooral wegens de complexiteit van de formaliteiten. Daarnaast stellen we gedurende de laatste maanden een duidelijke verhoging van de controles door de Franse autoriteiten vast.

Wij raden bedrijven die werknemers naar Frankrijk sturen – of het nu gaat om werven of om een andere activiteit op Frans grondgebied – ten stelligste aan heel voorzichtig te zijn en zeker niet licht om te springen met de Franse verplichtingen. Geef toe, een boete van 4.000 € per werknemer is een afdoende reden om zich in regel te stellen !

Wat minder geweten is, is dat Franse opdrachtgevers, die buitenlandse werknemers in hun lokalen ontvangen, ook onderhevig zijn aan deze verplichtingen. Ze hebben namelijk een ‘obligation de vigilance’, een verplichting tot waakzaamheid, en moeten de conformiteit van de detachering nazien.

Gelukkig bestaan er geautomatiseerde procedures zodat detachering sneller gaat en er minder administratieve rompslomp is. RMB biedt geïntegreerde oplossingen aan, zodat buitenlandse bedrijven snel en volledig conform in Frankrijk kunnen werken.

We hebben een team dat specifiek op detachering werkt en bijgevolg heel snel kan reageren op de vragen en noden van onze klanten. Onder onze klanten zijn er bedrijven die dringende onderhoudswerken in Frankrijk uitvoeren. Een dergelijke activiteit kan natuurlijk niet vertraagd worden door administratieve procedures.

Graag geven we ook nog even mee dat gelijkaardige regels van toepassing zijn in België, waar de controles de laatste jaren ook opgevoerd werden. Ook de begeleiding van bedrijven die werknemers willen detacheren in België behoort tot ons takenpakket.

De Brexit is momenteel een ‘ hot issue ‘. We zijn aan het eind van de transitieperiode. Welke gevolgen zien jullie voor bedrijven ?

De Brexit neemt de laatste weken een groot deel van onze tijd in beslag ! Heel wat bedrijven realiseren zich pas recent dat hun huidige intracommunautaire verrichtingen vanaf 1 januari 2021 zullen onderworpen zijn aan douane-, sanitaire en veterinaire procedures. Het opnieuw invoeren van douaneprocedures is een echte uitdaging voor deze bedrijven en brengt een belangrijke hervorming mee van transportplanning, logistiek, productcertificaten en Btw-aangiften, maar vooral de terugkeer van douane-inklaringen … Net zoals wij houden de expediteurs hun hart vast voor 1 januari en vrezen zij grote opstoppingen zowel aan Britse als aan Franse kant.

Het enige pluspunt van de Brexit is waarschijnlijk dat we ons nu beter realiseren in welke mate de Europese Unie een duurzaam en geharmoniseerd kader biedt voor onze bedrijven.

 

Fotocredit (hieronder) : Aurore Delsoir

Michael Boulanger

CEO

17 A Rue du Vertuquet,
59960 Neuville-en-Ferrain

Tel: + 33 3 20 25 70 70 E-mailadres: m.boulanger@rmboulanger.com

Bent u lid en wilt u in de kijker staan?

Elke maand plaatsen we een van onze leden in de kijker door middel van een interview dat op onze website en in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd.

Contact