Voor alle eigenaren van onroerend goed geldt in 2023 een nieuwe meldingsplicht. Van 1 januari tot en met 30 juni 2023 moeten alle eigenaars voor residentieel gebruik, particulieren en bedrijven, de bezetting van hun woning aangeven op de rubriek “Gérer mes biens immobiliers” van de website impots.gouv.fr.

Deze meldingsplicht betreft alle eigenaars, mede-eigenaars, vruchtgebruikers, maar ook burgerlijke vastgoedvennootschappen; sociétés civiles immobilières (SCI)* die, voor laatstgenoemden, deze procedure kunnen uitvoeren via hun beveiligde “professionele” ruimte op impots.gouv.fr, na inschrijving op de dienst “Gérer mes biens immobiliers” (GMBI).

* : (Franse) société civile immobilière (SCI) Een Franse Société Civile Immobilière, kortweg SCI genaamd, is een vennootschapsstructuur die regelmatig gebruikt wordt door Belgische rijksinwoners wanneer zij een Frans residentieel onroerend goed wensen aan te kopen en het beheer van dit goed willen regelen.

Bron en informatie: hier.