Kan u ons aSmartWorld kort voorstellen?

Sinds 2018 koopt, renoveert en verkoopt onze startup smartphones en tablets, waarbij wij gebruikmaken van een circulaire economie en verantwoorde productieketens.
Wij maken deel uit van een lokale kringloopeconomie om digitale economische veroudering tegen te gaan en bieden maximale traceerbaarheid en transparantie bij het renoveren en opnieuw verdelen van smartphones en tablets.

We hebben een dubbele missie naar het milieu en naar de maatschappij toe:

Milieu: het leven van smartphones en tablets verlengen.
Maatschappij: op lokaal niveau bijdragen aan de verkleining van de digitale kloof door een deel van de gerenoveerde apparaten te schenken aan lokale verenigingen via onze Stichting voor Digitale Inclusie (Fondation pour l’Inclusion Digitale, FID), een stichting van openbaar nut.

Dankzij ons innovatieve bedrijfsmodel dat binnen onze activiteiten de impact op maatschappij en milieu centraal stelt, kent aSmartWorld een mooie groei en hebben we de ambitie om de markt voor refurbished apparatuur te veranderen van een zeer ondoorzichtige in een transparante markt.

Hoe zit het met de markt voor refurbished apparatuur in België? Is die anders dan de Franse markt?

De Belgische markt is nog niet erg rijp. Wij proberen bedrijven, organisaties en particulieren bewust te maken van de sociale en milieugerelateerde vraagstukken rond het levenseinde van IT-apparatuur. Daarnaast moet de markt zich ook bewust worden van het belang van transparantie over de waardeketen; de herkomst van de apparaten, het vervoer, de verwerking, de werkomstandigheden van de technici, en de distributie, zodat deze de beginselen van de kringloopeconomie en van de korte productieketens respecteert. In België bestaat er geen doeltreffend inzamelingssysteem voor afgedankte IT-apparaten, met name voor smartphones en tablets. Hetzelfde geldt voor Frankrijk, hoewel veel actoren werken aan bewustmaking. Als we weten dat alleen al in België 3 miljoen smartphones ongebruikt in lades liggen, is de inzamelingskwestie van groot belang. Met aSmartWorld pakken wij deze problemen op het gebied van inzameling en transparantie aan.

Na jullie recente fondsenwerving kan ik me voorstellen dat er nieuwe projecten aankomen voor aSmartWorld?

Na onze fondsenwerving op LITA zijn wij naar een hogere versnelling geschakeld om de uitdagingen waar we voorstaan, te kunnen waarmaken .
Zo lanceren we binnenkort, op de Belgische maar ook op de Franse markt, een innovatieve en efficiënte oplossing om smartphones en tablets in te zamelen bij bedrijven en particulieren.

aSmartWorld is een zeer geëngageerd bedrijf, welke initiatieven steunen jullie?

Wij steunen de initiatieven van onze publieke, private of associatieve partners die meer actie willen ondernemen om de ecologische voetafdruk van hun oude mobiele toestellen te beperken.

Via onze Stichting voor Digitale Inclusie (FID) steunen wij verschillende doelgroepen die slachtoffer zijn van de digitale kloof. De FID heeft al meer dan 650 apparaten verdeeld in 7 partnerverenigingen.
Dankzij deze verenigingen helpen wij ouderen, geïsoleerde mensen, migranten, vluchtelingen, daklozen, mensen in een precaire situatie of gehandicapten, … om kansen te vinden in de digitale wereld. We starten ook een bewustmakingscampagne bij bedrijven en het grote publiek over digitale uitsluiting en digitale verantwoordelijkheid. Ten slotte leiden we mensen die verwijderd zijn van de arbeidsmarkt op voor de toekomstige digitale jobs. Dit alles stelt ons in staat een lokale en vooral concrete impact te hebben.

De circulaire economie, de verkleining van de ecologische voetafdruk, MVO-initiatieven staan centraal in de huidige uitdagingen van de bedrijven. Wat is de positie van aSmartWorld hieromtrent?

Wij komen tegemoet aan de talrijke vragen van bedrijven om initiatieven te nemen die een positieve impact hebben op zowel het milieu als de maatschappij. Dit kan zijn in het kader van een strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en betreft zowel initiatieven voor de bedrijfssector van de onderneming als interne initiatieven (vb: good practices binnen het bedrijf).

Wij stellen aan elk bedrijf voor om iets eenvoudigs te doen voor het milieu: door de levensduur van professionele mobiele toestellen te verlengen of door intern het bewustzijn over deze kwestie te vergroten; maar ook voor de maatschappij: door lokale verenigingen te steunen. Op die manier kan de onderneming zonder enige inspanning en op een eenvoudige manier haar impact verbeteren.

Bedrijven zijn in het algemeen positief verrast dat ze zoveel kunnen doen met hun oude toestellen en zijn er trots op dat ze hun interne en externe stakeholders over dit engagement kunnen inlichten.

Geoffroy Van Humbeeck

Fondateur de aSmartWorld E-mailadres: geoffroy@asmartworld.be

Bent u lid en wilt u in de kijker staan?

Elke maand plaatsen we een van onze leden in de kijker door middel van een interview dat op onze website en in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd.

Contact