Cécile Boury

 

  •  Is CEO van Cécile Boury Conseil International, een bedrijf dat sinds 10 jaar kleine en grote bedrijven begeleidt bij hun internationale ontwikkeling
  • Heeft 30 jaar ervaring in commerciële ontwikkeling en marketing in Frankrijk en in het buitenland
  • Werkte 20 jaar voor een bedrijf dat wereldleider werd in de fabricatie van luxetextiel, waarbij 65 landen één voor één ontgonnen werden
  • Is Conseiller du Commerce Extérieur de la France, Comité Nord – Pas-de-Calais en Hauts-de-France
  • Is Interregionaal Afgevaardigde voor OSCI, voor de regio’s Hauts-de-France en Normandië
  • Lid van Femmes Cheffes d’Entreprise
  • Geeft les bij IAE (business school van de Katholieke Universiteit Rijsel)

U bent CEO van CBCI. Waarvoor kunnen bedrijven bij CBCI terecht?

Ik heb CBCI opgericht in 2010. In het begin was mijn idee bedrijven te ondersteunen die zich geen eigen export manager konden of wilden veroorloven . Die bedrijven wou ik helpen bij de uitwerking van hun exportstrategie. Onze sterkte is echter niet alleen projectontwikkeling. We willen vooral en op een pragmatische manier bijdragen tot de operationele procesimplementatie.
Soms willen bedrijven dat we ons beperken tot consulting. We werkten al voor kleine en middelgrote bedrijven. We zijn een soort van Zwitsers zakmes: we halen het juiste gereedschap boven in functie van de behoefte van de ondernemer.

We vieren onze tiende verjaardag en door het succes hebben we besloten de externe exportdienst, die ik in mijn vorige job uitgebouwd had, opnieuw te ontwikkelen. Het idee is om een externe exportdienst op te zetten voor bedrijven die het volledige traject willen opzetten: leren hoe je prospecten moet zoeken, ze identificeren en contacteren, weten hoe je hen een product of dienst op een goede manier voorstelt, een distributienetwerk uitbouwen en samen met hen de prospectie-activiteiten opvolgen tot de bestellingen binnenkomen.

Sinds 2 jaar is deze werkwijze uitgebreid met onder andere videoconferenties en opvolging van de teams op afstand, wat bijzonder goed van pas is gekomen tijdens de Corona-periode.

In het HR domein zijn we Europees vertegenwoordigingsbureau voor buitenlandse vennootschappen die voet aan wal willen krijgen op Europees grondgebied. Op die manier hebben bedrijven 1 enkel aanspreekpunt. Door het feit dat we verschillende talen spreken, kunnen we de meeste aanvragen direct behandelen. Zo zijn we een lokale oplossing voor buitenlandse bedrijven. Daarnaast rekruteren we ook commerciële profielen in naam van de vennootschappen die we daarna ondersteunen en begeleiden. De medewerkers kunnen vanuit ons team werken, maar in naam van de klant contacten leggen en opvolgen.

Het CBCI team bestaat uit 5 vaste medewerkers. Daarbij worden, in functie van de opdrachten, de gepaste medewerkers in dienst genomen, en dit in verschillende statuten: loondienst, alternance-studenten (duaal leren), OSCI partners. We hebben een netwerk van experten die we al 30 jaar kennen. We proberen altijd een oplossing aan te reiken, wat de problematiek ook is. Ons motto: “PP, Penser Possibilité”.

Hoe staat volgens CBCI de Franse buitenlandse handel er op vandaag voor?

De cijfers van de Franse buitenlandse handel zijn eerder deficitair. België heeft als klein land al heel lang begrepen dat internationalisering geen keuze is. Dat is de sterkte van de Belgische bedrijven. Met Belgische bedrijven is het altijd interessant werken, want we moeten hen nooit overtuigen dat internationaal gaan een must is, een noodzaak zelfs. Dat is soms niet zo in Frankrijk, waar we bedrijven moeten overtuigen dat ze hun grenzen moeten verleggen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.

De pubicaties van Buitenlandse Handel doen ons beseffen dat de Franse kleine en middelgrote bedrijven niet hetzelfde niveau hebben als de – veel talrijkere – Duitse of Italiaanse bedrijven. Er is dus dringend nood aan het structureren van deze bedrijven om zich internationaal te kunnen ontwikkelen. We moeten dit doen om de mondialisering te overleven.

Corona zorgde ervoor dat de wereld stilviel. De mensen hebben ook begrepen dat onze planeet beschermen primordiaal is, dat internationalisering belangrijk is, maar niet eender hoe en niet tegen eender welke ecologische voetafdruk.

De sector van het linnen, een raakpunt tussen België en Frankrijk, is daarvan een goed voorbeeld. Het beste vlas wordt gecultiveerd op de lijn Normandië-België-Nederland. De situatie voor corona was een echte aberratie. De vezels gingen naar China en ze kwamen terug naar Frankrijk om geweven te worden. Daarna gingen ze opnieuw richting China voor de fabricatie van kleding, die uiteindelijk door Franse merken verkocht werd en opnieuw geëxporteerd om aan Chinese klanten verkocht te worden. Achter deze sector zit een goed voorbeeld van herindustrialisering van een volledige waardeketen. Als we opnieuw centraliseren, kunnen we onze landen herindustrialiseren, onafhankelijker worden, de ecologische voetafdruk indijken, de transportkosten beperken en weer zin aan ons werk en aan onze know-how geven. Op die manier kunnen we onze synergiën vergroten.

We moeten ook durven inzetten op e-commerce. Bedrijven worden daardoor snel zichtbaar in het buitenland. De coronacrisis heeft deze digitaliseringbehoefte alleen maar versterkt. Het is niet omdat je digitaliseert, dat je alle menselijk contact verliest.

Wat houdt het precies in om Conseiller du Commerce extérieur te zijn ? Wat is jullie rol en missie ?

Een ‘Conseiller du Commerce Extérieur’ is een internationaliseringsexpert, zelf bedrijfsleider of verantwoordelijk voor een exportdepartement, die door een decreet van de Eerste Minister benoemd wordt, en die op vrijwillige basis de overheidsinstanties adviseert en tegelijkertijd bedrijven helpt bij hun internationalisering.

4.000 personen hebben dit semi-privaat/semi-overheidsstatuut. Ze zijn allemaal fervente verdedigers van groei en buitenlandse handel. Er zijn 1.300 conseillers in Frankrijk en de rest in het buitenland, vaak in grote Franse groepen.

U bent interregionaal afgevaardigde van OSCI voor Hauts-de-France en Normandië. Wat doet OSCI precies ?

OSCI of Organismes Spécialisés en Commerce International, is een federatie die vooraf geselecteerde privé-consultants groepeert. Dit zijn allemaal private dienstverleners, daar waar Buitenlandse Handel een semi-private/semi-publieke aanpak heeft. Het is een aanvullende begeleiding bij Team France Export. De begeleiding is ook pragmatischer en operationeler. De ‘Conseillers en Commerce Extérieur’ zijn vrijwilligers, de OSCI experten hebben een meer operationele aanpak. Als Team France Export of de Franse Kamer van Koophandel een expert nodig heeft in een bepaald domein, kunnen ze in de databank van OSCI de juiste persoon zoeken.

U bent ook coach in het project PROGRES.

Werken in het Interregproject PROGRES, waarin de CCFB partner is, is heel verrijkend, mede door de diversiteit van de projecten die door kleine of grote bedrijven voorgesteld worden. We begeleiden grensoverschrijdende projecten voor Franse bedrijven die zich in België willen ontwikkelen en omgekeerd. Er zijn meerdere complementaire experten in diverse domeinen zoals juridisch, marketing, management, enz. CBCI is dus coach in internationalisering.

Het objectief is om de projectdrager naar de volgende etappe te begeleiden, of hij nu van een wit blad vertrekt of al verder staat in zijn project. Onze begeleiding is altijd op maat van het bedrijf.

Een Belgisch bedrijf bijvoorbeeld dat zich wil vestigen in Frankrijk of in een ander land proberen we te begeleiden in het detecteren en zoeken van nieuwe klanten. Ons advies bestaat erin de juiste aanpak te vinden zodat het bedrijf op een duurzame manier actie onderneemt.

Ik probeer elke projectdrager die ik begeleid een concreet resultaat mee te geven. Opvolging is hier ook een belangrijk punt. We hebben al meer dan 20 projecten begeleid.

Uw passie is duidelijk internationale ontwikkeling…

Ik heb de hele wereld afgereisd, spreek 5 talen, en daardoor heb ik sinds 30 jaar een open blik op de wereld ontwikkeld. Ik begrijp als geen ander hoe de wereld in elkaar zit en wat de subtiliteiten zijn. Ons bedrijf, CBCI, is gevestigd in Lille. We zijn dus makkelijk bereikbaar voor Franse en Belgische bedrijven die begeleiding zoeken om hun expertise niet alleen lokaal maar ook internationaal te ontwikkelen.

 

Fotocredit (hieronder): Lena Heleta

Cécile Boury

CEO

69 Avenue du Président John F. Kennedy
59800 Lille

Tel: + 33 3 20 02 97 79 E-mailadres: contact@cecileboury.com

Bent u lid en wilt u in de kijker staan?

Elke maand plaatsen we een van onze leden in de kijker door middel van een interview dat op onze website en in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd.

Contact